Съдържание на BIC

Съдържание на BIC

Продуктите на BIC са едни от най-масово разпространените в света. В каталога на BIC ще откриете най-популярните артикули от тази марка, както и новите изделия, предлагани от тази година. Повечето артикули се продават задължително с печат на логото на клиента, поради това цените и сроковете на доставка са по запитване и зависят от количеството и съответния печат.