Метеорологична станция SEOUL

Метеорогична станция SEOUL

Метеорологична станция SEOUL

LED дисплей;

Информация за времето;

Цветен дисплей;

Кат. номер: MO9496;

Цена на брой: 12,52 лв без ДДС;