Чадър - Donald Ø

Чадър - Donald

Чадър - Donald 

Aвтоматичен отваряне;

Размер -  96x83 cm;

Кат.Номер: 31116;

Цена: 8.62 лв. без ДДС;