21.5" чадър

21.5

21.5" чадър;

С метална конструкция;

Кат. Номер: 10905701;

Цена: 13,99 лв. без ДДС;