Одеяло

Одеяло

Одеяло - 150х120 см.;

Материал: полар;

Кат.Номер: 19549866

Цена на брой - 11,91 лв без ДДС;