Работна пирамидка

Работна пирамидка

Работна пирамидка;

Размер: 90х215 мм.;

Размер на глава: 90х50 мм.;

Цена за 100 бр. с печат 1 цвят: ... лв. без ДДС;

Цена за 200 бр. с печат 1 цвят: ... лв. без ДДС;

Цена за 200бр. с печат 4 цвята: ... лв. без ДДС;