Работен 3-секционен ЛАЙТ

Работен 3-секционен ЛАЙТ

Работен 3-секционен ЛАЙТ;

Размер: 600х304 мм.;

Размер на главата (по индивидуален дизайн): 215х304 мм.;

Цена за 100 бр.: ...лв. без ДДС;

Цена за 200 бр.: ... лв. без ДДС;