–аботен 3-секционен  Ћј—» 

–аботен 3-секционен  Ћј—» 

–аботен 3-секционен  Ћј—» ;

–азмер: 705х304 мм.;

–азмер на главата (печат по индивидуален дизайн): 215х304 мм.;

÷ена за 100 бр.: ... лв. без ƒƒ—;

÷ена за 200 бр.: ... лв. без ƒƒ—;