–аботен 3-секционен ≈Ћ»“

–аботен 3-секционен ≈Ћ»“

–аботен 3-секционен ≈Ћ»“;

–азмер: 900х330 мм.;

–азмер на главата (по индивидуален дизайн): 233х330 мм.;

÷ена за 100 бр.: ... лв. без ƒƒ—;

÷ена за 200 бр.: ... лв. без ƒƒ—;