Уред - 5 в 1

Уред - 5 в 1

Уред - 5 в 1 - паркинг диск, ледочистачка, монета за количка, скала за мерене на грайфер на гума, гумена лайсна за подсучаване;

Кат.Номер: 10415800

Цена: 2,67 лв. без ДДС;